Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Projekt "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego"

Projekt "Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego"

Grupa docelowa: 1 050 osób w wieku aktywności zawodowej, zagrożone utratą pracy ze względu na stan zdrowia, pracownicy z sektora prywatnego i publicznego.

Cel główny projektu: eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, dostosowanych do potrzeb 31 pracodawców z terenu powiatu tczewskiego, poprzez udział ich pracowników zagrożonych utratą pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia.

Cele szczegółowe projektu:
- poprawa świadomości mieszkańców powiatu tczewskiego dotycząca chorób cywilizacyjnych, otyłości i wypalenia zawodowego oraz metod ich zapobiegania,
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób poprzez kontynuowanie zatrudnienia uczestników u pracodawcy.
 
Projekt odpowiada na zdiagnozowane powszechne problemy występujące wśród pracowników zatrudnionych u pracodawców biorących udział w projekcie tj.:
- wysokie ryzyko schorzeń narządu ruchu, generujące długie okresy zwolnień,
- brak motywacji do pracy z powodu rutyny, braku wyzwań i wypalenia zawodowego,
- wysoki poziom stresu, brak umiejętności oddzielenia pracy i życia prywatnego,
- zwiększone ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne ze względu na wiek,
- ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne z uwagi na brak aktywności fizycznej.

Zaplanowane działania:
- przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnych promujących zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych i zdrowia psychicznego. W latach 2019 i 2020 zorganizowane zostaną dwie akcje: "Festiwal Zdrowia", a także "Marsz dla Zdrowia",
- niwelowanie czynników ryzyka w zakresie chorób cywilizacyjnych i narządu ruchu - m.in. poprzez przesiewowe badania laboratoryjne pracowników: określenie poziomu BMI, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pobór krwi. Pogłębione postępowanie diagnostyczne, przez lekarza medycyny pracy. Indywidualne porady żywieniowe i psychologiczne oraz zajęcia z fizjoterapeutą.
- niwelowanie czynników ryzyka w zakresie wypalenia zawodowego - m.in. poprzez pogłębione postępowanie diagnostyczne w oparciu o narzędzie psychologiczne diagnozujące poziom wypalenia zawodowego. Zajęcia seminaryjne prowadzone przez psychologa/psychoterapeutę, warsztaty/coaching psychologiczny, zajęcia relaksacyjno – rozluźniające z fizjoterapeutą.
- organizacja zajęć mających na celu wzrost aktywności ruchowej, w zakresie i intensywności dopasowanym do zaleceń lekarza m.in. trening wzmacniający/zdrowy kręgosłup/pilates/joga. Każdy uczestnik, po ukończeniu podstawowej ścieżki wsparcia otrzyma karnet wstępu do klubu fitness. Darmowe wstępy są zachętą, aby systematycznie uczestniczyć w poprzedzającej ścieżce wsparcia.
- dodatkowo wszystkie osoby pracujące z komputerem powyżej 4h/dziennie, w klimatyzowanych pomieszczeniach, przy sztucznym oświetleniu, zostaną przebadane okulistyczne w kierunku diagnozy zespołu suchego oka.

Wartość projektu ogółem: 1632 948,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 551 300,60

Okres realizacji projektu: 1.6.2018r. – 31.12.2020r.

Lider: Przychodnia Rogowscy, Partner: Powiat Tczewski

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.