Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Projekt "Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II"

logotypy pasek efs nowy

Projekt  "Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II"
Grupa docelowa: 205 osób, w tym:

110 kobiet i 95 mężczyzn (w tym osoby uzależnione, doświadczające przemocy, wykluczone z dostępu do mieszkań, samotnie opiekujące się osobami zależnymi, pozostające bez zatrudnienia lub ubogie pracujące);

40 osób zależnych i opiekunowie osób zależnych (członkowie rodzin osób z niepełnosprawnością i osoby z niepełnosprawnością).

Typ projektu: Projekt ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej 205 (110K/95M) osób wykluczonych społecznych oraz ich otoczenia, zam. powiat tczewski.

Projekt realizowany partnerstwie:Powiatu Tczewskiego (partner wiodący), Fundacji Pokolenia, Gminy Miejskiej Tczew, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie oraz NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik".


Zaplanowane działania:

ZADANIE 1 – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

Terapia psychologiczna, terapia uzależnień, specjalistyczne poradnictwo prawne, coaching, wsparcie specjalistyczne (psychiatrzy, seksuolodzy, psychotraumatolodzy, mediatorzy itp.),  świadczenia pomocowe/interwencyjne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty i szkolenia aktywnościowe, grupy wsparcia, mieszkanie treningowe, wolontariat, specjalista ds. wsparcia indywidualnego, animator pracy - streetworking, mieszkania „Housing First”.

 
ZADANIE 2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH

DOSTĘPNE NARZĘDZIA WSPARCIA W RAMACH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

Broker pracy, staże dla osób długotrwale pozostających bez pracy, broker edukacyjny, doradztwo zawodowe, inkubator przedsiębiorczości młodych, job-shadowing, mentoring. 

Wartość projektu: 

- całkowita: 3 066 653,11 zł

- dofinansowanie: 2 606 655,14 zł

- wkład własny: 459 997,97 zł

Okres realizacji projektu: 2019-08-01 - 2021-12-31.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.