Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Dokumenty RPO WP


Podstawowe dokumenty i wytyczne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Przewodnik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Załączniki do Przewodnika Beneficjenta RPO WP:
 •     Instrukcja przygotowania załączników do wniosku
 •     Informacja OOŚ
 •     Wytyczne dla beneficjentów  w zakresie stosowania pomocy publicznej
 •     Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków
 •     Wytyczne dotyczące przygotowania projektów w ramach działania 3.2.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne
 •     Wzór formularza wniosku o dofinansowanie
 •     Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 •     Wzór umowy o dofinansowanie (z załącznikami)
 •     Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją
 •     Wzór wniosku o przekazanie zaliczki wraz z instrukcją
 •     Lista wskaźników produktu i rezultatu
 •     Wytyczne dla beneficjentów w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest wyższa od 6 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro
 •     Wytyczne dotyczące promocji projektów UE
 •     Ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 •     Wytyczne dotyczące przygotowania projektów polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej

 


Powyższe dokumenty znajdą Państwo na stronie Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku http://dpr.pomorskie.eu/pl/

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.