Przejdź do treści

Poniedziałek, 27.6.2022

Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

PROW na lata 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

W dniu 24 lipca, Komisja Europejska przyjęła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie naszego kraju.

Ogólne i szczegółowe cele Programu zgodne są z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z potrzebami i problemami polskiej wsi. Całkowita wartość PROW 2007-2013 wyniesie około 25 miliardów Euro z czego wkład środków unijnych to ponad 13 miliardów Euro.

Podstawę realizacji instrumentów wsparcia w ramach PROW stanowi koncepcja wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, głównymi celami w nowym okresie programowania jest: wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. Ponadto podejmowane działania mają zapewnić różnicowanie działalności gospodarczej na wsi w celu tworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców.

Działania PROW 2007-2013 podejmowane będą w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Zdefiniowane cztery Osie priorytetowe dotyczyć będą:
• Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
• Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
• Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
• Oś 4: Leader.

Zgodnie z projektem PROW 2007-2013, indykatywny podział wydatków publicznych (środki unijne + wkład krajowy) przedstawia się następująco:
• Oś 1: 7 187 532 000,00
• Oś 2: 5 546 001 520,00
• Oś 3: 3 430 183 920,00
• Oś 4: 787 500 000,00
• Pomoc Techniczna: 266 600 000,00

Na przełomie roku 2007/2008 spodziewane jest uruchamianie działań, które wdrażane będą przez samorządy województw.

*Informacja pochodzi ze strony Departamentu Programów Regionalnych


Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach uzyskają Państwo w:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(0-58) 668 60 00/01
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
www.armir.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego
(0-22) 661-72-72; fax: (0-22) 628-93-53
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arr.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(0-22) 623 10 00
ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa
www.minrol.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
www.woj-pomorskie.pl

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (058) 32 61 650
fax. (058) 32 61 673
e-mail:
spo@woj-pomorskie.pl


Przydatne linki:


Pliki do pobrania:

pdf Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.