Przejdź do treści

środa, 20.9.2017

Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Informacja dotycząca projektu „Start na rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Start na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Start na rynku pracy”. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane do 20 osób bezrobotnych (w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 15-30 lat, zarejestrowanych w PUP w Tczewie, bez doświadczenia zawodowego, zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego, w tym:
- 14 osób w wieku 15-24 lata (11K,3M)
- 4 osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących  tereny wiejskie (3K, 1M)
- 12 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (9K, 3M), w tym:
         -  4 osób długotrwale bezrobotnych (3K, 1M)
         -  8 osób z terenów wiejskich (6K, 2M)
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia 20 osób bezrobotnych (w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 15-30 lat bez doświadczenia zawodowego zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia.

Każdy z uczestników projektu będzie miał możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:
- poradnictwo zawodowe (grupowe)
- szkolenie zawodowe (z uwagi na tematykę organizowanych szkoleń preferowane będą osoby posiadające wykształcenie minimum średnie oraz podstawy obsługi komputera)
-  Pracownik biurowy z elementami kadr i płac
      -  Pracownik księgowości
      -  Pracownik działu logistyki z obsługą wózka widłowego
- Staż

Okres realizacji projektu: 9 wrzesień 2013 – 31 styczeń 2015

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie, Al. Solidarności 14 A.

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Start na rynku pracy” będzie dostępny na stronie internetowej PUP w Tczewie oraz w siedzibie PUP w Tczewie (w Informacji).
Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście lub pocztą     w terminie od 09.09.2013 r. do 30.09.2013 r.
Osobiście formularz należy składać u pośredników pracy lub doradców zawodowych w siedzibie PUP  w Tczewie.
Pocztą formularz należy przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, Al. Solidarności 14 A, 83-110 Tczew.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.