Przejdź do treści

Wtorek, 19.11.2019

Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim

Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim

 Logotypy unijne

  • Nazwa zadania: „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”.
  • Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0013/16 z dnia 9 listopada 2016 r.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.
  • Całkowity koszt projektu: 2 700 622, 50 zł.
  • Dofinansowanie w wysokości 2 430 560, 25 zł, wkład własny jest niepieniężny.
  • Projekt realizowany w latach 2016 – 2020.
  • Celem projektu jest poszerzenie oferty kształcenia zawodowego odpowiadającej potrzebom pracodawców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, tj. branża ICT i elektronika, budownictwo oraz transport, logistyka i motoryzacja. Wsparciem zostaną objęte 3 placówki oświatowe w Tczewie, takie jak: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych, Zespół Kształcenia Zawodowego. Grupę docelową stanowi 432 uczniów oraz 23 nauczycieli. Kluczową formą wsparcia w projekcie jest kształcenie praktyczne realizowane u przedsiębiorców w postaci staży zawodowych. Ponadto wsparcie dotyczy również realizacji atrakcyjnych kursów i szkoleń (np. kursy i szkolenia dotyczące: wózków widłowych, lutowania, urządzeń elektronicznych, kosztorysowania, Excel dla logistyków, branżowy język obcy, programowanie obrabiarek, prawo jazdy kat. B, programy logistyczne, technologie szpachlarskie, tynki gipsowe) oraz wyjazdów studyjnych na wyższe uczelnie i do zakładów pracy.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.