Przejdź do treści

Wtorek, 14.7.2020

Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego”

Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert wykonanie kompleksowej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu Festiwalu Zdrowia w ramach projektu „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew do dnia 3 września 2019 roku do godz. 10.00 (decyduje data otrzymania oferty), opatrzonej następującym opisem: Oferta na „Festiwal Zdrowia” z dopiskiem - nie otwierać przed 3 września 2019 r. godz. 10:15.
Koperta  z ofertą winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy/ Oferenta.

 Proszę o zapoznanie sie z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami.

Zapraszamy do składana ofert.

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.