PPnRzZiSS


Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej


Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej powstał w celu rozwiązania problemów społecznych istniejących w powiecie tczewskim. Będzie on stanowił podstawę programową Powiatu przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Powiatowy Program jest dokumentem, który powstał w wyniku spotkań grup roboczych i poddany był regularnym konsultacjom społecznym. W skład Zespołu Roboczego wchodzą przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, sektora pozarządowego oraz organizacji skupiających przedsiębiorców i pracodawców. Koordynatorem Programu jest Starostwo Powiatowe w Tczewie.

Do pobrania:

Relacje ze spotkań partnerskich:

Aktualizacja:

W trakcie realizaci projektu "Trzy filary - podstawa wzmocnienia partnerstwa lokalnego w Powiecie Tczewskim" w ramach Działania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został opracowany raport ewaluacyjny Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Tczewskiego. Raport przygotowała pani Alicja Zajączkowska z firmy PrePost Consulting z Gdańska. Poniżej zamieszczamy raport ewaluacyjny i prezentację w PP.

Dnia 29 października 2009 r. został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLIII/ 278 / 09 zaktualizowany Powiatowy Program na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej Powiatu Tczewskiego na lata 2009 – 2013.