Przejdź do treści

środa, 28.7.2021

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY MOSTU DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W TCZEWIE

 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                      

Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie
    
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
         
Numer i nazwa Priorytetu:
4. Regionalny system transportowy
        
Numer i nazwa Działania:
4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
         
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
      
Okres realizacji:
22.03.2012 - 25.08.2014
        
Wartość projektu:

741 357,90 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 741 357,90 PLN)

        
Finansowanie:
75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 556 018,42 PLN
25% Wkład własny - 185 339,48 PLN, w tym:
        
Powiat Tczewski - 165 339,48 PLN
Gmina Lichnowy - 20 000,00 PLN
        
Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie dokumentacji projektowej przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Tczewie.

Wykonanie dokumentacji projektowej przyczyni się do uzyskania z tego tytułu szeregu korzyści, w postaci między innymi znacznego przyspieszenia prowadzonych prac przygotowawczych do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przebudowy mostu poprzez uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Uzyskanie w wyniku realizacji projektu dokumentacji projektowej wpłynie również na skrócenie procesu inwestycyjnego.

Powiat Tczewski w związku z uzyskaniem dokumentacji projektowej w wyniku realizacji projektu będzie mógł poszukiwać źródeł finansowania realizacji inwestycji oraz starać się o wszelkie dostępne rodzaje wsparcia, dofinansowania inwestycji, między innymi ze środków europejskich i krajowych.

Ze względu na obecny stan techniczny mostu i postępującą jego degradację, ze względów bezpieczeństwa most został zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych. Natomiast stworzenie w wyniku realizacji projektu dokumentacji technicznej przebudowy mostu drogowego przez rzekę Wisłę pozwoli na szybsze rozpoczęcie i zrealizowanie przebudowy mostu i ponowne przywrócenie funkcji transportowych obiektu.

         

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

Wizualizacja koncepcji przebudowy Mostu Tczewskiego

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.