Przejdź do treści

środa, 28.7.2021

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR, NR 2714G I 2713G (SWAROŻYN - GODZISZEWO) - ETAP I

 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                      

Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - Godziszewo) - etap I
    
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
         
Numer i nazwa Priorytetu:
4. Regionalny system transportowy
        
Numer i nazwa Działania:
4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
         
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
      
Okres realizacji:
13.05.2009 - 30.09.2010
        
Miejsce realizacji projektu:
Powiat Tczewski, Gmina Tczew, miejscowość: Swarożyn, Liniewko, Wędkowy
         
Wartość projektu:

11 027 757,84 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 10 437 530,65 PLN)

        
Finansowanie:
75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 7.828.147,98 PLN
25% Wkład własny - 2.609.382,66 PLN, w tym:
        
Powiat Tczewski - 1.608.612,74 PLN
Gmina Tczew - 1.000.769,92 PLN
        
Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2714G na odcinku od granicy miejscowości Wędkowy z miejscowością Boroszewo do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Malbork – Chojnice) w miejscowości Swarożyn. 

Na terenach zabudowanych w miejscowościach Wędkowy, Liniewko i Swarożyn nawierzchnia przebudowanej drogi będzie wykonywana o przekroju półulicznym z jednostronnym krawężnikiem. Wzdłuż całego odcinka przebudowanej drogi zaprojektowano nowy, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m oraz budowę czterech nowych zatok autobusowych wraz z nowymi wiatami przystankowymi.

Cele projektu:
- usprawnienie połączeń komunikacyjnych regionu,
- poprawa jakości sieci drogowej,
- wzrost dostępności dla terenów inwestycyjnych,
- skomunikowanie z autostradą A1,
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drowoego.

Planowana do realizacji przebudowa drogi powiatowej nr 2714G zlokalizowana jest w województwie pomorskim, regionie gdańskim, powiat tczewski - gmina Tczew. Droga nr 2714G stanowi dogodne połączenie od drogi krajowej nr 22 (od węzła „Swarożyn” na autostradzie A1) oraz do dróg wojewódzkich nr 222 i 224.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2714G jest określona jako I etap zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn – Godziszewo)”, obejmującego swym zasięgiem przebudowę układu dróg powiatowych nr 2714G i 2713G, leżących w granicach administracyjnych powiatu tczewskiego - gmina Tczew oraz powiatu starogardzkiego - gmina Skarszewy.

Projekt swym zakresem obejmuje:
- przebudowę drogi powiatowej nr 2714G na długości ok. 4,863 km;
- wymianę nawierzchni jezdni;
- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- odwodnienie powierzchniowe;
- przebudowę istniejących przepustów;
- wzmocnione pobocze gruntowe;
- budowę 4 zatok autobusowych oraz wiat przystankowych;
- budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę oświetlenia ulicznego;
- usuniecie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

Parametry techniczne przebudowanej drogi:
klasa techniczna - L;
prędkość projektowa - 50 km/h;
szerokość jezdni - 6,0 m (2x3,0 m);
szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 2,50 m;
szerokość chodnika - 1,50 m;
kategoria ruchu - KR3;
obciążenie - 100 kN/oś.

         

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

 

26 marca 2009 r.                                                 

"Rusza inwestycja drogowa w Wędkowach"

24 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Powiatem Tczewskim a Samorządem Województwa Pomorskiego o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Swarożyn - Godziszewo.

- Całość zadania opiewa na kwotę 24 379 745,50 złotych - mówi Witold Sosnowski, starosta tczewski. - Z tego 75% finansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałe 25% przez Powiat Tczewski i Gminę Tczew. Z tego ze strony powiatu jest to 3 807 080,70 natomiast ze strony gminy 2 287 855,70 złotych. Jest to największa inwestycja drogowa w województwie.

Projekt będzie realizowany od 15 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku. Prace drogowe swoim zakresem obejmą: przebudowę drogi powiatowej nr 2714G na długości ok. 4,863 km; wymianę nawierzchni jezdni; przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; odwodnienie powierzchniowe; przebudowę istniejących przepustów; wzmocnione pobocze gruntowe; budowę 4 zatok autobusowych oraz wiat przystankowych; budowę ciągów pieszo-rowerowych i chodników; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

- Zadanie to jest I etapem szerszego zadania inwestycyjnego, które obejmuje przebudowę dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych powiatu tczewskiego (gmina Tczew) oraz starogardzkiego (gmina Skarszewy) - informuje Paweł Filar, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Inwestycji.

Projekt przyczyni się do: usprawnienia połączeń komunikacyjnych regionu, poprawy jakości sieci drogowej, wzrost dostępności dla terenów inwestycyjnych, lepszego skomunikowania z autostradą A1, oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: materiał pochodzi z "Życie Powiatu" Nr 4/10

      

umowa dof

  

15 maja 2009 r.
"Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych"

13 maja 2009 roku w Centrum Regionalno – Wystawienniczym Dolnej Wisły w Tczewie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy między Powiatem Tczewskim, a firmą STRABAG Sp. z o.o., wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 2714G, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn – Godziszewo) – etap I”.

W ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie na kwotę 10 156 947,84 zł, firma STRABAG wykona wszelkie niezbędne prace budowlane związane z gruntowną przebudową drogi powiatowej nr 2714G na odcinku o długości 4,863 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w Swarożynie do granicy miejscowości Wędkowy z Boroszewem.

Na dzień 18 maja 2009 roku ustalono termin przekazania terenu budowy firmie STRABAG.

     
umowa roboty

     

6 października 2010 r.

"Oddano do użytku prawie pięć kilometrów nowo wybudowanej drogi powiatowej"

W  środę 6 października 2010 roku dokonano oficjalnego otwarcia pierwszego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2714G na odcinku Swarożyn - Wędkowy. To jedna z największych inwestycji Powiatu Tczewskiego, która pochłonęła przeszło 11 mln zł. Polegała na przebudowie drogi na odcinku od granicy miejscowości Wędkowy z miejscowością Boroszewo, do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 w miejscowości Swarożyn.

W uroczystościach udział wzięli: Starosta Tczewski – Witold Sosnowski, Wicestarosta – Adam Kucharek, zastępca wójta gminy Tczew – Henryk Łucki, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych – Julian Skrochocki, zastępca dyrektora – Leszek Lewiński oraz dyrektor finansowy Dovista Holding Polska – Maciej Wyczesany.

Środki na realizację tego zadania Powiat Tczewski uzyskał w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, który sfinansował 75% kosztów inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania. Pozostałe koszty pochodziły z budżetu powiatu i gminy wiejskiej Tczew (powiat tczewski – 1,68 mln zł, gmina Tczew – ponad 1 mln zł).

Prowadzone roboty nie utrudniały pracy fabryk, które funkcjonują w pobliżu nowej drogi (Velfac, Rationel,Svenska Fönster). W wyniku przeprowadzonych robót wybudowano nowoczesny odcinek drogi, wzdłuż którego wykonano m.in. nowy, jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m oraz cztery nowe zatoki autobusowe wraz z wiatami.

Przeprowadzenie tej inwestycji właśnie w tym rejonie jest niezwykle ważne dla obszarów inwestycyjnych, które znajdują się w pobliżu drogi. Warto również wspomnieć, że nowy odcinek jest skomunikowany z autostradą A1.

Inwestycje drogowe to istotny element rozwoju naszego społeczeństwa. Dotyczy to, zarówno bezpieczeństwa, które wzrasta wraz z każdą przeprowadzoną tego typu inwestycją, ale także wpływu na gospodarkę, która jest w ten sposób pobudzana. Mam tu na myśli - w szczególności - wzrost dostępności do terenów inwestycyjnych - mówił o inwestycji Starosta Tczewski - Witold Sosnowski.

Równocześnie z przebudową drogi kolej dokonała również generalnego remontu przejazdu kolejowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Swarożyn. Efektem dokonanych prac jest nowy przejazd, który otrzymał kategorię A, a więc jest obsługiwany przez dyżurnego. Dysponuje on przyciskiem, którym może w nagłym przypadku wstrzymać przejazd pociągu. Ważne jest również wyposażenie przejazdu w dwie kamery, które będą nagrywały kierowców nieprzestrzegających przepisów.

Dziękuję wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do powstania tej trasy. Mam nadzieję, że to przedsięwzięcie sprawi, że ulegnie poprawie jakość życia mieszkańców – mówił podczas otwarcia dyrektor finansowy Dovista Holding Polska - Maciej Wyczesany.

odbiór

       

GALERIA

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.