Przejdź do treści

środa, 28.7.2021

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

REWITALIZACJA ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO DPS W WIELKICH WYRĘBACH, GMINA GNIEW

 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                         

Rewitalizacja zespołu dworsko - parkowego DPS w Wielkich Wyrębach, gmina Gniew
                                                                                                                                                  
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
                                                                                                                                         
Numer i nazwa Priorytetu:
9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
  
Numer i nazwa Działania:
9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie
  
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
  
Partner w projekcie:
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew
  
Okres realizacji:
01.04.2011 - 30.11.2011
  
Miejsce realizacji projektu:
Powiat Tczewski, Gmina Gniew, miejscowość: Wielkie Wyręby
  
Wartość projektu:

365 376,00 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 361 252,56 PLN)

  
Finansowanie:
50% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 180 626,28 PLN
50% Wkład własny - 180 626,28 PLN
  
Opis projektu:

Projekt zakłada rewitalizację części zespołu dworsko-parkowego przy Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, w gminie Gniew. Założeniem prac rewitalizacyjnych jest uporządkowanie zieleni i małej infrastruktury oraz stworzenie bazy do organizacji imprez.
Przewidziano zagospodarowanie części zabytkowego zespołu parkowego o powierzchni 10 410,00 m² (ok 20,6% całkowitej powierzchni).

Zakres prac rewitalizacyjnych obejmie przebudowę i odtworzenie alejek z zatoczkami na ławki parkowe przebudowę schodów terenowych z balustradami Wyposażenie w elementy małej architektury: między innymi w stylowe ławki na żeliwnych nogach drewnianą sześciokątną altankę,  bramę wjazdowa z furtka z profili stalowych, 51 latarń, oświetleniowych w stylowych oprawach oraz nowe śmietniki.

Podczas rewitalizacji parku wykonana zostanie pielęgnacja zieleni, wycinka części drzew suchych i chorych, nasadzenie nowego drzewostanu i zieleni, wykonanie trawników  posadzenie drzew: grab pospolity-7 szt., lipa drobnolistna-4 szt., przesadzenie młodszych drzew-76 szt.

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla mieszkańców wsi, pracowników i mieszkańców DPS. Pierwszym z nich jest szkolenie dla animatorów życia kulturalnego  przewidziane dla  mieszkańców miejscowości, pracowników DPS i organizacji pozarządowych współpracujących z DPS, szkolenie w wymiarze 24 godzin przeprowadzone będzie przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych-Gniew.
Drugie szkolenie dotyczy tematyki związanej z pielęgnacją zieleni  na terenie parku. Wezmą w nim udział mieszkańcy i pracownicy DPS. 20 godzin szkolenia przeprowadzone będzie przez wykwalifikowaną firmę.
Na zakończenie inwestycji zorganizowana zostanie impreza inauguracyjna w przygotowanie której zaangażowane zostaną osoby biorące udział w szkoleniu dla animatorów życia kulturalnego.
Dzięki tym działaniom społeczność lokalna zostanie bezpośrednio zaangażowana w realizacje projektu.

W wyniku rewitalizacji infrastruktura na terenie zespołu dworsko-parkowego spełniać będzie standardy funkcjonalności, atrakcyjności i bezpieczeństwa użytkowników. Teren parku będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

GALERIA Rewitalizacja parku

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.