Przejdź do treści

środa, 28.7.2021

Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                         

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego
                                                                                                                                                  
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
                                                                                                                                         
Numer i nazwa Priorytetu:
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
  
Numer i nazwa Działania:
5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
  
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
  
Okres realizacji:
10.01.2011 - 26.09.2011
  
Miejsce realizacji projektu:
Powiat Tczewski, Gmina Tczew, miejscowość: Tczew
  
Wartość projektu:

1 653 996,06 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 1 502 145,56 PLN)

  
Finansowanie:
50% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 751 072,77 PLN
50% Wkład własny - 751 072,79 PLN
  
Opis projektu:

Projekt dotyczy termomodernizacji 3 budynków szkolnych w Powiecie Tczewskim (I LO, IILO i ZSBiO). Zakres termomodernizacji budynków obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych o łącznej powierzchni 2480,4 m², ocieplenie dachów lub stropodachów o powierzchni 3174,1 m², wymiane 106,63 m² okien oraz modernizacje systemów grzewczych wraz z wymiana źródła ciepła w I LO.

Zakres rzeczowy inwestycji w poszczególnych budynkach obejmuje następujące prace:

1. budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie:
- docieplenie ścian zewnętrznych – polistyren ekstrudowany,
- docieplenie dachu,
- docieplenie stropów poddaszy,
- wymiana stolarki okiennej,
- modernizacja kotłowni - wymiana kotłów gazowych na kotły kondensacyjne oraz innych zdekapitalizowanych urządzeń kotłowni,
- modernizacje systemu grzewczego (m. in. montaż układów automatycznej regulacji czasowej, montaż grzejników);

2. budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- modernizacja systemu grzewczego (m.in. montaż zaworów termostatycznych, montaż zaworów regulacyjnych na pionach instalacji c.o., ),

3. budynek Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu niewentylowanego,
- modernizacja systemu grzewczego (m.in. montaż zaworów termostatycznych, wymiana części grzejników).

W wyniku realizacji projektu ilość zaoszczędzonej energii wyniesie 1824,7 GJ, co odpowiada 506, 87 MWh/rok, co oznacza zmniejszenie jej zużycia o około 40% w stosunku do stanu obecnego.

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie akcja informacyjno – promocyjna, która dotyczyć biedzie organizacji dwóch szkoleń.Pierwsze szkolenie dotyczyć będzie użytkowania budynków ogrzewanych i przeznaczone będzie dla wszystkich pracowników szkół – administracyjnych, technicznych i nauczycieli. Drugie szkolenie przeznaczone zostanie dla nauczycieli i związane biedzie z przygotowaniem nauczycieli do przekazania uczniom wiedzy z zakresu poszanowania energii. Z akcji promocyjno- informacyjnej skorzystają w sumie 223 osoby.

  

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

GALERIA Termomodernizacja I LO

GALERIA Termomodernizacja II LO

GALERIA Termomodernizacja ZSBiO

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.