TERMOMODERNIZACJA KOMPLEKSU BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W TCZEWIE


 

 logo

  logo     logo  

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego     na lata 2007-2013

Tytuł projektu:                                                                                                         

Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
                                                                                                                                                  
Nazwa programu:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
                                                                                                                                         
Numer i nazwa Priorytetu:
5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
  
Numer i nazwa Działania:
5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii
  
Wnioskodawca:
Powiat Tczewski
  
Okres realizacji:
20.12.2010 - 31.08.2011
  
Miejsce realizacji projektu:
Powiat Tczewski, Gmina Tczew, miejscowość: Tczew
  
Wartość projektu:

1 612 753,84 PLN    (w tym wydatki kwalifikowalne: 1 196 878,84 PLN)

  
Finansowanie:
75% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 897 656,12 PLN
25% Wkład własny - 299 219,72 PLN
  
Opis projektu:

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja 2 obiektów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie. Prognozowane zużycie energii po termomodernizacji będzie wynosić: 2585,9 GJ/rok, co pozwoli na roczne oszczędności energii cieplnej na poziomie 46 % (2220,1 GJ/rok, co odpowiada 616,7 MWh/rok).
Dodatkowo w budynku internatu szkolnego zainstalowane zostaną ekrany solarne - roczna oszczędność energii na przygotowanie c.w.u. z tytułu montażu kolektorów słonecznych wyniesie 193,8 GJ/rok.  

Zakres rzeczowy inwestycji w każdym budynku obejmuje następujące prace:

1. budynek szkoły:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- docieplenie dachu,
- wymianę stolarki okiennej w części A-E,
- modernizacje systemu grzewczego,

2. budynek internatu:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- docieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymianę stolarki okiennej z wyjątkiem kuchni i jadalni,
- modernizacje systemu grzewczego,
- modernizacje systemu przygotowania c.w.u., w tym montaż kolektorów słonecznych.

Ponadto w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych. Z akcji skorzysta 106 osób.

  

Osoba do kontaktu:

Dominika Sołtys
Wydział Inwestycji i Remontów
Starostwo Powiatowe w Tczewie
tel. (58) 77 34 944
e-mail: dsoltys@powiat.tczew.pl

GALERIA Termomodernizacja szkoły ZSE

GALERIA Termomodernizacja internat ZSE